Vi söker två kollegor som tillsammans vill utveckla vår förskola i Pysslingen Huddinge

Plats

Huddinge

Sista ansökan

2022-12-14
Pysslingen förskola där barnen ges möjligheter till många upptäckter och utmaningar som stimulerar till utforskande. Vi ser möjligheten i varje barn och utgår från att alla barn är nyfikna, kompetenta och bidrar till gruppen. Att arbeta med barns inflytande ser vi som en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar projektinriktat där undervisningen grundar sig på barnens intressen och nyfikenhetsfrågor. 
Vi lägger stor vikt vid ett förhållningssätt där relationsskapande möten med både barn, vårdnadshavare och kollegor är centrala. Genom att stå på barnens sida och inta barnens perspektiv visar du mod och lever barnkonventionen. Vi söker nu nya kollegor till våra förskolor Vårängen och Blåbärsstället. 
 
Barnskötarens roll är att vara medforskande med barnen genom att finnas nära, lyssna på dem, vara lyhörd inför dem, samtala och ställa nyfikna frågor. Genom att dela med dig med din kompetens, tankar och passion för ditt arbete bidrar du till arbetslagets och förskolans arbete. Genom reflektion möts våra tankar och utvecklar vår profession.
Du ansvarar tillsammans med ditt arbetslag för att planera, genomföra, dokumentera i digital form och följa upp aktiviteter/undervisningen som arbetslaget planerat för. Du bidrar till en atmosfär som genomsyras av glädje och tilltro samt till en pedagogisk lärmiljö som ger barn möjligheter till utforskande.
 
I förskollärarens uppdrag ingår:
Ansvara för att planera och genomföra en utbildning som känns meningsfull, trygg och utmanande för alla barn. Du leder och organiserar arbetet i barngruppen såväl som i arbetslaget. Använda dig av reflektion och analys som ett verktyg med både barn och kollegor ansvara för att lärmiljöer som är tillgängliga, stimulerade, estetiskt tilltalande och utmanande med utgångspunkt i demokratiska värderingar ansvara för att bygga nära och förtroendefulla relationer med vårdnadshavare som leder till ett professionell samverkan ansvara för att dokumentera digitalt de pedagogiska lärprocesserna såväl enskilt som i barngrupp, följa upp och utvärdera systematiskt i vår projektmall. Genom att dela med dig med din kompetens, tankar och passion för ditt arbete bidrar du till arbetslagets och förskolans arbete. Vara insatt i utbildningens mål och förväntade resultat och utveckla utbildningen på hela förskolan.  
 
Kvalifikationer:
Ni är utbildad förskollärare, barnskötare och har erfarenhet av att arbeta på förskola. Ni är förtrogna med läroplanen och känner stort engagemang för att planera, genomföra, dokumentera i digital form och följa upp undervisningssituationer. Ni har ett tydligt barnfokus och ett fint bemötande och förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och kollegor. 
Ni är nyfikna, ​glada, flexibla och ser möjligheter samt har en god förmåga att strukturera arbetet på ett ansvarsfullt sätt.
 
Finner du detta av intresse men inte har en kollega att söka med, sök ändå!  
Vill ni arbeta med oss? Skicka då in era cv och ett personligt brev där ni nämner vem ni söker tillsammans med så snart som möjligt! 

Tillträdesdag sker i överenskommelse med medarbetaren. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen relativt omgående så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via mail eller rekryteringsfirmor. 

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Bitr.rektor ann.ek@pysslingen.se  

Ansvarig rekryterare

Ansökan

Du hittar länken till din LinkedIn-profil här

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

integritetspolicy

Följ oss via våra sociala kanaler!