Barnskötare till våra förskolor i Hägersten

Plats

Stockholm

Sista ansökan

2023-02-28

Vi söker barnskötare till våra förskolor  i Hägersten/ Vårberg

Vi är en Reggio-inspirerad förskola som utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk. Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande. 

Vårt mål är ett utforskande projektinriktat arbete i små grupper med barnen. Vi tror på att den pedagogiska miljön ska vara utmanande, tydlig och inspirerande för barnen, där Reggio Emilia filosofin är en bärande del av helheten. I vår verksamhet får alla vara delaktiga och interkulturaliteten är en tillgång.

Hos oss får barn, pedagoger och vårdnadshavare ett individuellt bemötande utifrån just sina behov och vi ser kollegialt lärande som en tillgång

Våra inriktningar är projekterande och utforskande i fina lärmiljöer

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten.  Barnen delas in i mindre grupper varje dag och erbjuds aktiviteter både utomhus och inomhus. Arbetet med barnen i mindre grupp ger varje barn förutsättning att bli sedd och få höras varje dag. Våra pedagoger arbetar medvetet med att lyfta barnens tankar och teorier

Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för utforskande, lärande och lek. Våra pedagogiska miljöer utformas medvetet för att vara tydliga och inspirerande för barnen och erbjuda dem många möjligheter till utforskande.

En levande och utmanande ateljé är en viktig del i vår verksamhet. Vi arbetar löpande med introduktioner av olika bildspråkliga uttrycksformer såsom teckning, lera och måleri. Vi är också ute med barnen dagligen på vår fina stora gård och utmanar barnen i diverse stationer. 

Om tjänsten 

Vi söker dig som vill arbeta heltid som barnskötare i ett arbetslag som leds av en förskollärare. Att arbeta som som barnskötare hos oss innebär att du stöttar dina kollegor i arbetet med barngruppen.  Du är en del av arbetslaget och tar ansvar för barnens utveckling och lärande tillsammans med kollegorna

Du har ett nära samarbete med övriga pedagoger på avdelningen, och alla på hela förskolan

Kriterier

Vårt krav är att man är utbildad barnskötare med erfarenhet av att ha arbetat på förskola.   

Övrigt 

Välkommen till en mycket trevlig arbetsplats där vi är måna om varandra! 

Skicka din ansökan till biträdande rektor Marianne.andersson@pysslingen.se

Pysslingen 

FÖRSKOLOR

Förskoleområde 23

 

www.pysslingen.se/typografen 

www.pysslingen.se/isalven

 

 

 

mer än 30 år har Pysslingen Förskolor lett utvecklingen av svensk förskola. Vi har mer än 100 förskolor som har en sak gemensamt: ett grundmurat engagemang för det omsorgsfulla lärandet och att ge barnen en trygg och stimulerande värld full av möjligheter. Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Läs mer om oss: www.pysslingen.se/forskolor

Ansvarig rekryterare

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.

Följ oss via våra sociala kanaler!